phone_iphone0320 – 286181

20.09 Hoe Swegon kortsluitlucht bij warmtewielen tot absoluut minimum beperkt

De overdracht van vuile retourlucht naar verse toevoerlucht, zogenaamde lekverliezen, via het warmtewiel krijgt momenteel veel aandacht. Tot voor kort was dit vaak een onderbelicht ‘probleem’. Door de huidige situatie met het Covid-19 virus heeft dit onderwerp nu alle aandacht. Bij de ontwikkeling van de GOLD RX luchtbehandelingskasten met warmtewiel van Swegon, in Nederland vertegenwoordigd door Auerhaan-Klimaattechniek, heeft het beperken van lekverlies altijd centraal gestaan. Door  verschillende slimmigheden is het lekverlies in de Swegon LBK daarom minimaal.

Het warmtewiel is bij een Swegon GOLD unit altijd voorzien van een spoelzone. Deze voorkomt dat in de rotor afvoerlucht naar de toevoerlucht wordt overgebracht. Omdat de spoelzone niet optimaal werkt bij een laag luchtdebiet, bijvoorbeeld bij een vraaggestuurde regeling zoals VAV, CO2, enz., is de Swegon GOLD RX unit voorzien van een zogenaamde Clean-Air-Control regeling. Deze intelligente -door Swegon zelf ontwikkelde- regeling zal bij een laag debiet van de unit het toerental van het wiel verlagen. Daarmee is  een goede werking van de spoelzone gegarandeerd. Het toerental wordt minimaal verlaagd, waardoor het effect op het rendement van de warmteterugwinning marginaal is.

Elke GOLD RX unit wordt geleverd met drukvereffeningsplaten en is voorzien van drukmetingen in alle secties rondom het warmtewiel. Ter voorkoming van lekverliezen is een goede drukbalans in de LBK van groot belang. Tijdens de inbedrijfstelling van de unit kan de drukbalans worden gecorrigeerd met behulp van deze drukvereffeningsplaten.

Door toepassing van de spoelzone, de Clean-Air-Control en een correcte  drukbalans in de luchtbehandelingsunit, zal het niveau van verontreinigingen (lekverlies) erg laag zijn. Een test volgens EN 308: 1997 toont aan dat de overdracht van afvoerlucht naar toevoerlucht bij de Swegon GOLD RX units minder is dan 0,45%.

WAAROM AUERHAAN KLIMAATTECHNIEK

Sterke merken
Professionele ondersteuning
Technische kennis
Uitgebreid leveringsprogramma
Maatwerk oplossingen
Systeemgarantie